מרחבי לימוד חדשים בבית הספר "ניצן"

מרחבי לימוד חדשים בבית הספר "ניצן"

השקת מרחבי הלימוד החדשים בבית הספר "ניצן" – 5.2.20
מרחבי למידה קבוצתית, שולחנות עמידה, כדורי פיזיו ושולחנות עם דוושות אופניים המאפשרים לדווש במהלך הלמידה, הם רק חלק מהשינויים והתוספות בגישה החינוכית החדשה שהיוו בסיס לבניית כיתות הלימוד החדשות בבית הספר "ניצן" שבקיבוץ ניצנים.
הכיתות החדשות שינו את המרחב הלימודי של התלמידים ואיפשרו לתלמידים לנוע ולהיות אקטיביים בעת הלמידה.
בנוסף עוצב הממ"ד במרחבי הלימוד בתור חדר למידה ומשחק.

בתכנון

בביצוע

הוגש

בתכנון