המשך עבודות פיתוח במושב חלץ

המשך עבודות פיתוח במושב חלץ

תושבי חלץ, תתחדשו!

בשבוע שעבר הסתיימה עבודת סלילת הכביש הצפוני במושב ובהמשך יבוצע סימון מדרכות וכבישים.

בנוסף לכך, לאחר הקמת מועדון הנוער וגן ילדים חדש במושב, פרסמנו את מכרז שלב ב' לביצוע עבודות ניקוז ותיעול, חשמל ותאורה ופיתוח מדרכות וכבישים במושב (לינק למכרז באתר המועצה החדש: https://www.hof-ashkelon.org.il/bids/?id=291).

בתכנון

בביצוע

הוגש

הוגש