כביש עוקף בית שקמה, גיאה, תלמי יפה

כביש עוקף בית שקמה, גיאה, תלמי יפה – יוצאים לדרך…במשך שנים נאלצו תושבי גיאה ותלמי יפה לעבור דרך מושב בית שקמה בדרך לביתם, מציאות שיצרה עומס תחבורתי במושב וסכנות בטיחותיות.לאחר פגישות רבות שקיים ראש המועצה לצורך קידום וביצוע הכביש, התקבלה ההרשאה התקציבית בסך של 17 מיליון ש״ח ממשרד התחבורה לביצוע הכביש.הכביש, אשר אורכו יעמוד על […]