עסקים בחוף אשקלון

נועה.נוף תכנון נוף וסקרי עצים

אנו עוסקים במגוון רחב של פרויקטים הכולל מבני ציבור ומסחר, מתחמי מגורים ובתים פרטיים, המרחב העירוני, גנים ציבוריים ועוד. 

שירותי המשרד כוללים: 

– תכנון נופי מפורט לביצוע כולל כתבי כמויות ומפרטים.

– ייעוץ, פיקוח ובקרה.

– ביצוע סקרי עצים ועריכת נספח עצים בוגרים לתב"ע / היתר בניה.