עסקים בחוף אשקלון

טיפול עוטף מרים שכטר

MSW עו"ס קלינית

טיפול רגשי, תמיכה ועיבוד המשבר, מיצוי זכויות וחיבור למשאבים בקהילה הרלוונטיים לכל אדם באופן אישי, חזרה לתפקוד ועצמאות