עסקים בחוף אשקלון

הזית 43

שמן זית כתית מעולה וזיתים כבושים תוצרת בית, מכרמי הזיתים המובחרים של שדות מושב כוכב מיכאל,
הנמצא בצפון הנגב המערבי.