פרויקטים

ממשיכים בצמיחה, בשבילכם!

החברה הכלכלית מובילה פרויקטים בכל השנה, לפיתוח תשתיות חדשות, הקמת הרחבות, בניית מבנים, מתקנים ציבוריים, ועוד...
מניהול התקציב לפיתוח, ייזום המכרז וליווי בכל שלבי הביצוע.