הצטרפות עסקים

מעוניינים שהעסק שלכם יופיע באתר?

במידה ואתם כבר מופיעים באתר ותרצו לעדכן פרטים – לחצו כאן

נא לאשר תקנון האתר

הטופס נשלח בהצלחה!

תקנון האתר

 1. כללי / מבוא
 • אתר החברה הכלכלית במועצה המקומית חוף אשקלון, הינו אתר המשמש בין היתר כחנות למחסר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים מעסקים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, שכתובתו ברשת האינטרנט הינה- hof-ashkelon.org.il (להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י החברה הכלכלית חוף אשקלון בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
 • מפעילת האתר תמנה מנהל אתר מטעמה על פי שיקול דעתה (להלן: "מנהל האתר").
 • האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות, ומפרסם מגוון רחב של נותני שירותים בתחום התיירות (להלן: "המוצר/ים" או "השירותים
  "), המסופקים על-ידי מגוון רחב של ספקים/נותני שירותים/יוצרים (להלן: "הספקים") אשר ממוקמים בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה במשתמע ולהיפך.
 • כל הרוכש שירותים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו
 • "משתמש" ו/או "רוכש": השימוש באתר ותקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המשתמש באתר.
  לצורך עניין זה, "משתמש"/רוכש ייחשב מי שמשתמש בפועל באתר לרבות גלישה ו/או רכישה של מוצר ו/או זכות לשירות וגם האדם אשר משתמש אחר רכש למענו מוצר ו/או שירות ו/או זכות וזאת באמצעות גלישה באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולארית.
 • "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר ו/או שירות המוצע באתר ו/או רכישת זכות לביצוע רכישות באמצעות האתר ו/או גלישה באתר.
 • על כל משתמש לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, ובגלישה ו/או בשימוש באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר. ביצוע כל פעולה באתר מהווה את הסכמת משתמש לקבלת האמור בתקנון זה והתחייבותו לנהוג על-פיו, וכי אין ולא תהיה להמשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים בו .
  אם משתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, המשתמש מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין המשתמש לבין מפעילת האתר.
 • כל המחירים הנקובים באתר לרכישת מוצרים ו/או שירותים הינם כוללים מע"מ.
 • המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר שאותם ניתן לרכוש באתר ו/או להזמין באמצעותו כמו גם מחיריהם ו/או הוצאות בגין השליחויות ו/או תנאי התשלום יהיו על פי דרישות הספקים השונים/המפרסמים/נותני השירותים באתר ואין למפעילת האתר כל אחריות על המוצרים ו/או השירותים כאמור ו/או על המחירים כפי שינקבו בהם הספקים/נותני השירותים/המפרסמים – וכל פרסום כאמור הינו על אחריותם בלבד.
 • כמו כן, אין למפעילת האתר כל אחריות כלפי המשתמשים וכל הזמנה ככל שתבוצע על ידם הינה על אחריותם בלבד .
 1. תנאי שימוש באתר- רכישת מוצר/ים ו/או שירותים וקבלת מידע:
  • באתר ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או רכישת שירותים ו/או קבלת מידע המצוי באתר. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
  • השתתפות ושימוש באתר כאמור בסעיף 2.1 לעיל מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים כפי שיפורט להלן בתקנון זה.
  • משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר:
   • כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (או מי שהינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס האשראי).
   • כל מי שיש לו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.
  • האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא כל התראה מוקדמת.
  • מפעילת האתר תעשה מאמצים לאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לרבות בכל האמור לנזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה.
 2. ביצוע הרכישה ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות באתר:
  • בטרם גלישה באתר, כל משתמש יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון חור לעצמו שם משתמש וסיסמא וכן למלא פרטי אמצעי התשלום (אם הינו מבצע רכישה בפועל).
  • רכישת שירותים ו/או מוצרים מהספקים השונים המופיעים באתר תתבצע ישירות מולם ולמפעילת האתר ו/או למנהל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בעניין זה.
  • מפעילת האתר מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמשים ולא להעביר פרטים שלהם אלא כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
  • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידי משתמש בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל.
  • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או לספקים השונים.
   בכל האמור לרכישת שירותים/מוצרים וכיוצב מספקים המפרסמים באתר, המשתמשים מצהירים כי הם מודעים להוראות חוק כרטיסי אשראי (ככל שהדבר מתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקה אינטרנטית" כמשמעותם בחוק זה וכי בכל מקרה כל עסקה שכזאת תתבצע ישירות מול הספקים וללא כל אחריות למפעילת האתר ו/או למנהל האתר.
 • לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למשתמש הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר המשתמש בעת רישומו), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור").
 • מפעילת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
 • הודעת אישור אינה מחייבת את מפעילת האתר לספק למשתמש את המוצרים שרכש ישירות מהספק, והודעת האישור מעידה שפרטי המשתמש נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר. מובהר כי בכל מקרה אין מפעילת האתר אחראית בכל דרך שהיא לאספקת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו מספקים שפרסמו באתר.
 1. מידע מפורסם באתר, מחירים ותשלומים:
  • המידע המפורט על ידי הספקים השונים הינו באחריותם הבלעדית ומפעילת האתר אינה נושאת בכל דרך שהיא באחריות כלשהי בהתייחס למידע ו/או מחירים כאמור.
  • המחירים בהם נקבו ספקים הינם באחריותם הבלעדית וחיוב התשלום עבור מוצר ו/או שירות יתבצע באופן ישיר על ידי הספק וללא כל קשר למפעילת האתר.
 2. פרטיות
  • כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי ו/או מספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של מפעילת האתר בכל מקרה.
  • מפעילת האתר לא תעביר את הפרטים האישיים של משתמש לאף גורם אחר.
  • המשתמש ייחשב כלקוח מפעילת האתר אשר תהא רשאית לשלוח אל משתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של מפעילת האתר, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב והכל בכפוף להוראות כל דין לעניין הפצת "דואר זבל".
  • אם משתמש אינו מעוניין שמפעילת האתר תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל ולחילופין יוכל להודיע למפעילת האתר בכל עת כי הינו מבקש ששמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שמפעילת האתר רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידו לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל המשתמש באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים ומפעילת האתר לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות את המשתמש.
  • מפעילת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי מפעילת האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, משתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.
 3. אחריות:
  • מפעילת האתר אינה מוכרת את המוצרים ו/או שירותים בשם הספקים ולא משמשת כמתווכת אלא כפלטפורמת פרסום לספקים השונים על מנת לאפשר יצירת קשר בין הספקים לבין המשתמשים.
  • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או הספקים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.
  • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים ו/או השירותים כפי שיסופקו בפועל ובכל מקרה כל תמונה או תצלום המפורסם באתר הינו באחריות הפסק המפרסם בלבד.
  • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של השירותים ו/או המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים ו/או הספקים וכיו"ב.
  • האחריות הבלעדית לשירותים ו/או למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף.
  • הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו, כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור מכל גורם ממשלתי רלוונטי לצורך העניין. לגבי כל שאלה והבהרה יש לפנות לספק.
  • האחריות למוצרים תהיה בהתאם למדיניות הספק ו/או היצרן בהתייחס לכל מוצר ומוצר ובהתאם לתעודת אחריות שתסופק על ידי הספק או היצרן בהתייחס לכך ועל אחריות הספק בלבד.
  • פרטים נוספים בהתייחס למוצרים שבאתר ניתן למצוא באתרי הבית של הספקים השונים.
  • בשום נסיבות לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  • אם המשתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב למפעילת האתר וזאת תבחן את פנייתו בקפידה.
  • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשב האישי של המשתמש ו/או בכל ציוד אחר שלו כאשר הוא נכנס ו/או משתמש באתר.
  • מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה באתר.
  • מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממשתמש באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה והמשתמש יבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותו נמנעה כאמור עליו לפנות ישירות למפעילת האתר לשם בירור העניין.
  • מפעילת האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על-ידי המשתמש או מי שהמוצר מיועד לו.
  • האתר מכיל לינקים (קישורים), על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר או מי מטעמה לאתרים אחרים לרבות של ספקים ו/או יצרנים ו/או כל גורם אחר.
  • הצגת הלינקים האמורים באתר הינה לנוחיות המשתמשים באתר ועל אחריותם בלבד, ואין למפעילת האתר ו/או למי מטעמה כל אחריות למידע שבאתרים אחרים ו/או לחוקיותם ו/או תוקפם ו/או לכל דבר הנובע כתוצאה משימוש בלינקים האמורים.
  • חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר
 4. פרסום באתר על ידי ספקים:
  • הפרסום באתר מיועד אך ורק לבעלי עסקים המספקים שירותים ו/או מוצרים בתחום התיירות אשר עסקיהם בתחום התיירות ו/או הנלווה לתיירות ומקום עסקם הוא בתחומי השיפוט של המועצה האזורית חוף אשקלון בלבד.
  • הפרסום לבעלי העסקים הוא מסוג "באנר מתחלף" באתר, בו יפורסמו מקסימום 5 עסקים שונים ביום.
  • גודל הבאנר לפרסום באתר הוא 1912*518 פיקסל.
  • עלות הפרסום של הבאנר, במקרה בו הועברה תמונה מעוצבת למפעילת האתר תעמוד על 50 ₪ לשבוע בתוספת מע"מ כדין.
  • עלות הפרסום של הבאנר, במקרה בו לא הועברה תמונה מעוצבת למפעילת האתר, אלא בקש המפרסם פרסום באנר כולל גרפיקה של מעצב מטעם מפעילת האתר יעמוד על 200 ₪ לשבוע בצירוף מע"מ כדין.
  • זמני הפרסום באתר- עם רכישת פרסום כאמור, יעדכן מנהל האתר את הספק על המועד שבו יעלה הפרסום לאתר (בהתחשב בהזמנות קודמות ועל בסיס מקום פנוי ולספק לא תהיינה כל טענות כלפי מנהל האתר ו/או מפעילת האתר בהתייחס למועד עליית הפרסום לאתר.
  • ספק אשר יבקש לפרסם באתר באופן המפורט לעיל מתחייב לפרסום כאמור של 7 ימי עסקים מיום ההזמנה. ככל וספק יבקש להאריך את הפרסום, הארכה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, על בסיס "מקום פנוי" ובכפוף למתן עדיפות לעסק שלא פרסם על פני עסק שממשיך פרסום.
  • כל בקשה לפרסום תיבחן על-ידי מנהל האתר. תכנים בלתי הולמים העושים שימוש במילות גנאי, עירום, או תוכן פוגעני אחר יפסלו ולא יפורסמו. בסמכות מפעילת האתר לבחון את הלימת התוכן המפורסם למדיניותה ולפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה שכזה לא תהיינה לספק כל טענות כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
  • בית עסק יחיד יוכל לפרסם פרסומת אחת בלבד במהלך השבוע באתר.
  • לא ניתן לפרסם סרטונים באתר.
  • הפרסום מותנה בתשלום מראש בכרטיס אשראי אצל מפעילת האתר.
  • אין מפעילת האתר מתחייבת בכל דרך או אופן כלפי הספקים לתוצאות הפרסום באתר.
  • הודעה למפרסם על תחילת הפרסום באתר תישלח באמצעות מייל שימסר במעמד הרישום לאתר.
  • על המפרסם לפתוח כרטיס עסק באינדקס העסקים באתר. ללא כרטיס עסק לא יוכל לפרסם בו.
  • מנהל האתר לא יתן מידע מקצועי או שירות לקוחות מכל סוג שהוא לפונים באמצעות הפרסום מהאתר, ואלה יהיו אך ורק באחריות העסק המפרסם בלבד.
  • סוגי הפרסומים שיאושרו לפרסום באתר הם מהסוגים הבאים: סדנאות, אירועים מיוחדים, פעילויות תיירותיות מקומיות, ירידים, הופעות, או פרסום כללי לעסק בתחום התיירות הממוקם במועצה האזורית חוף אשקלון
  • במידה ולא אושר הפרסום יוחזר כספו של העסק שבקש לפרסם במלואו.
  • האחריות לתוכן הפרסום, כל מידע ו/או תוכן תצלומים ו/או , גרפיקה (גם בנסיבות המפורטות בסעיף 7.5 לעיל) וכיו"ב תהיה על הספק בלבד ולא תהיינה לו כל טענות כלפי מפעילת האתר ו/או מנהל האתר.
 5. זכויות וזכויות יוצרים:
  • האתר מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים למפעילת האתר או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר.
  • מבצעי פעולה באתר אינם רשאים לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינם רשאים לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בגל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.
  • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
  • המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר מפעילת האתר כל מידע מכל מין וסוג שהוא בין אם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.
  • אין להעתיק, לשכפל להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר זה, אלא אם ניתנה כך הסכמה מראש ובכתב מטעם מפעילת האתר.
 6. פיצוי ושיפוי:
  משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל הוצא ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מל מין וסום שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו למפעילת האתר בשל התנהלותו.
 1. דין ושיפוט

הדין החל על הזמנות משתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט השלום בעיר אשקלון או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בלבד.

 1. פרטי מפעילת האתר:
  • מפעילת האתר- החברה הכלכלית במועצה האזורית חוף אשקלון בע"מ ח.פ 511707986
  • משרדי מפעילת האתר ממוקמים במועצה האזורית חוף אשקלון והכתובת למשלוח דואר הינה: מועצה אזורית חוף אשקלון ד.נ חוף אשקלון ת.ד. 90000 מיקוד 78100. את מרכז שרות הלקוחות של מפעילת האתר ניתן להשיג בימים א-ה בשעות 10:00-17:00 בטלפון 08-6775538.
  • בנוסף, ניתן לכתוב למפעילת האתר באמצעות דואר אלקטרוני nathalie@hof-ashkelon.org.il.
 2. תנאים נוספים:
  • מפעילת האתר תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אותם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   תקנון

   1. כללי / מבוא
    • אתר החברה הכלכלית במועצה המקומית חוף אשקלון, הינו אתר המשמש בין היתר כחנות למחסר אלקטרוני לרכישת מוצרים ו/או שירותים מעסקים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, שכתובתו ברשת האינטרנט הינה- hof-ashkelon.org.il (להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י החברה הכלכלית חוף אשקלון בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").

   מפעילת האתר תמנה מנהל אתר מטעמה על פי שיקול דעתה (להלן: "מנהל האתר").

   • האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות, ומפרסם מגוון רחב של נותני שירותים בתחום התיירות (להלן: "המוצר/ים" או "השירותים
    "), המסופקים על-ידי מגוון רחב של ספקים/נותני שירותים/יוצרים (להלן: "הספקים") אשר ממוקמים בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלון.
   • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה במשתמע ולהיפך.
   • כל הרוכש שירותים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו
   • "משתמש" ו/או "רוכש": השימוש באתר ותקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המשתמש באתר.

   לצורך עניין זה, "משתמש"/רוכש ייחשב מי שמשתמש בפועל באתר לרבות גלישה ו/או רכישה של מוצר ו/או זכות לשירות וגם האדם אשר משתמש אחר רכש למענו מוצר ו/או שירות ו/או זכות וזאת באמצעות גלישה באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולארית.

   • "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר ו/או שירות המוצע באתר ו/או רכישת זכות לביצוע רכישות באמצעות האתר ו/או גלישה באתר.
   • על כל משתמש לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, ובגלישה ו/או בשימוש באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר. ביצוע כל פעולה באתר מהווה את הסכמת משתמש לקבלת האמור בתקנון זה והתחייבותו לנהוג על-פיו, וכי אין ולא תהיה להמשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים בו .

   אם משתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, המשתמש מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין המשתמש לבין מפעילת האתר.

   • כל המחירים הנקובים באתר לרכישת מוצרים ו/או שירותים הינם כוללים מע"מ.
   • המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר שאותם ניתן לרכוש באתר ו/או להזמין באמצעותו כמו גם מחיריהם ו/או הוצאות בגין השליחויות ו/או תנאי התשלום יהיו על פי דרישות הספקים השונים/המפרסמים/נותני השירותים באתר ואין למפעילת האתר כל אחריות על המוצרים ו/או השירותים כאמור ו/או על המחירים כפי שינקבו בהם הספקים/נותני השירותים/המפרסמים – וכל פרסום כאמור הינו על אחריותם בלבד.
   • כמו כן, אין למפעילת האתר כל אחריות כלפי המשתמשים וכל הזמנה ככל שתבוצע על ידם הינה על אחריותם בלבד .
   1. תנאי שימוש באתר- רכישת מוצר/ים ו/או שירותים וקבלת מידע:
    • באתר ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים ו/או רכישת שירותים ו/או קבלת מידע המצוי באתר. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
    • השתתפות ושימוש באתר כאמור בסעיף 2.1 לעיל מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים כפי שיפורט להלן בתקנון זה.
    • משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר:
     • כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (או מי שהינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס האשראי).
     • כל מי שיש לו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.
    • האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת וללא כל התראה מוקדמת.
    • מפעילת האתר תעשה מאמצים לאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לרבות בכל האמור לנזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה.
   2. ביצוע הרכישה ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות באתר:
    • בטרם גלישה באתר, כל משתמש יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון חור לעצמו שם משתמש וסיסמא וכן למלא פרטי אמצעי התשלום (אם הינו מבצע רכישה בפועל).
    • רכישת שירותים ו/או מוצרים מהספקים השונים המופיעים באתר תתבצע ישירות מולם ולמפעילת האתר ו/או למנהל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בעניין זה.
    • מפעילת האתר מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמשים ולא להעביר פרטים שלהם אלא כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
    • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידי משתמש בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל.
    • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
    • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או לספקים השונים.

   בכל האמור לרכישת שירותים/מוצרים וכיוצב מספקים המפרסמים באתר, המשתמשים מצהירים כי הם מודעים להוראות חוק כרטיסי אשראי (ככל שהדבר מתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקה אינטרנטית" כמשמעותם בחוק זה וכי בכל מקרה כל עסקה שכזאת תתבצע ישירות מול הספקים וללא כל אחריות למפעילת האתר ו/או למנהל האתר.

   • לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למשתמש הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר המשתמש בעת רישומו), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור").
   • מפעילת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
   • הודעת אישור אינה מחייבת את מפעילת האתר לספק למשתמש את המוצרים שרכש ישירות מהספק, והודעת האישור מעידה שפרטי המשתמש נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר. מובהר כי בכל מקרה אין מפעילת האתר אחראית בכל דרך שהיא לאספקת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו מספקים שפרסמו באתר.
   1. מידע מפורסם באתר, מחירים ותשלומים:
    • המידע המפורט על ידי הספקים השונים הינו באחריותם הבלעדית ומפעילת האתר אינה נושאת בכל דרך שהיא באחריות כלשהי בהתייחס למידע ו/או מחירים כאמור.
    • המחירים בהם נקבו ספקים הינם באחריותם הבלעדית וחיוב התשלום עבור מוצר ו/או שירות יתבצע באופן ישיר על ידי הספק וללא כל קשר למפעילת האתר.
   2. פרטיות
    • כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי ו/או מספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של מפעילת האתר בכל מקרה.
    • מפעילת האתר לא תעביר את הפרטים האישיים של משתמש לאף גורם אחר.
    • המשתמש ייחשב כלקוח מפעילת האתר אשר תהא רשאית לשלוח אל משתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של מפעילת האתר, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב והכל בכפוף להוראות כל דין לעניין הפצת "דואר זבל".
    • אם משתמש אינו מעוניין שמפעילת האתר תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל ולחילופין יוכל להודיע למפעילת האתר בכל עת כי הינו מבקש ששמו יוסר מרשימת התפוצה של האתר.
    • מבלי לגרוע מהאמור המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שמפעילת האתר רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידו לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל המשתמש באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים ומפעילת האתר לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות את המשתמש.
    • מפעילת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי מפעילת האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, משתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.
   3. אחריות:
    • מפעילת האתר אינה מוכרת את המוצרים ו/או שירותים בשם הספקים ולא משמשת כמתווכת אלא כפלטפורמת פרסום לספקים השונים על מנת לאפשר יצירת קשר בין הספקים לבין המשתמשים.
    • מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים ו/או השירותים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או הספקים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.
    • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים ו/או השירותים כפי שיסופקו בפועל ובכל מקרה כל תמונה או תצלום המפורסם באתר הינו באחריות הפסק המפרסם בלבד.
    • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מפעילת האתר לגבי אופיים של השירותים ו/או המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים ו/או הספקים וכיו"ב.
    • האחריות הבלעדית לשירותים ו/או למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף.
    • הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו, כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור מכל גורם ממשלתי רלוונטי לצורך העניין. לגבי כל שאלה והבהרה יש לפנות לספק.
    • האחריות למוצרים תהיה בהתאם למדיניות הספק ו/או היצרן בהתייחס לכל מוצר ומוצר ובהתאם לתעודת אחריות שתסופק על ידי הספק או היצרן בהתייחס לכך ועל אחריות הספק בלבד.
    • פרטים נוספים בהתייחס למוצרים שבאתר ניתן למצוא באתרי הבית של הספקים השונים.
    • בשום נסיבות לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
    • אם המשתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב למפעילת האתר וזאת תבחן את פנייתו בקפידה.
    • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשב האישי של המשתמש ו/או בכל ציוד אחר שלו כאשר הוא נכנס ו/או משתמש באתר.
    • מפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה באתר.
    • מפעילת האתר תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממשתמש באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה והמשתמש יבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותו נמנעה כאמור עליו לפנות ישירות למפעילת האתר לשם בירור העניין.
    • מפעילת האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על-ידי המשתמש או מי שהמוצר מיועד לו.
    • האתר מכיל לינקים (קישורים), על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר או מי מטעמה לאתרים אחרים לרבות של ספקים ו/או יצרנים ו/או כל גורם אחר.
    • הצגת הלינקים האמורים באתר הינה לנוחיות המשתמשים באתר ועל אחריותם בלבד, ואין למפעילת האתר ו/או למי מטעמה כל אחריות למידע שבאתרים אחרים ו/או לחוקיותם ו/או תוקפם ו/או לכל דבר הנובע כתוצאה משימוש בלינקים האמורים.
    • חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר
   4. פרסום באתר על ידי ספקים:
    • הפרסום באתר מיועד אך ורק לבעלי עסקים המספקים שירותים ו/או מוצרים בתחום התיירות אשר עסקיהם בתחום התיירות ו/או הנלווה לתיירות ומקום עסקם הוא בתחומי השיפוט של המועצה האזורית חוף אשקלון בלבד.
    • הפרסום לבעלי העסקים הוא מסוג "באנר מתחלף" באתר, בו יפורסמו מקסימום 5 עסקים שונים ביום.
    • גודל הבאנר לפרסום באתר הוא 1912*518 פיקסל.
    • עלות הפרסום של הבאנר, במקרה בו הועברה תמונה מעוצבת למפעילת האתר תעמוד על 50 ₪ לשבוע בתוספת מע"מ כדין.
    • עלות הפרסום של הבאנר, במקרה בו לא הועברה תמונה מעוצבת למפעילת האתר, אלא בקש המפרסם פרסום באנר כולל גרפיקה של מעצב מטעם מפעילת האתר יעמוד על 200 ₪ לשבוע בצירוף מע"מ כדין.
    • זמני הפרסום באתר- עם רכישת פרסום כאמור, יעדכן מנהל האתר את הספק על המועד שבו יעלה הפרסום לאתר (בהתחשב בהזמנות קודמות ועל בסיס מקום פנוי ולספק לא תהיינה כל טענות כלפי מנהל האתר ו/או מפעילת האתר בהתייחס למועד עליית הפרסום לאתר.
    • ספק אשר יבקש לפרסם באתר באופן המפורט לעיל מתחייב לפרסום כאמור של 7 ימי עסקים מיום ההזמנה. ככל וספק יבקש להאריך את הפרסום, הארכה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, על בסיס "מקום פנוי" ובכפוף למתן עדיפות לעסק שלא פרסם על פני עסק שממשיך פרסום.
    • כל בקשה לפרסום תיבחן על-ידי מנהל האתר. תכנים בלתי הולמים העושים שימוש במילות גנאי, עירום, או תוכן פוגעני אחר יפסלו ולא יפורסמו. בסמכות מפעילת האתר לבחון את הלימת התוכן המפורסם למדיניותה ולפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה שכזה לא תהיינה לספק כל טענות כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
    • בית עסק יחיד יוכל לפרסם פרסומת אחת בלבד במהלך השבוע באתר.
    • לא ניתן לפרסם סרטונים באתר.
    • הפרסום מותנה בתשלום מראש בכרטיס אשראי אצל מפעילת האתר.
    • אין מפעילת האתר מתחייבת בכל דרך או אופן כלפי הספקים לתוצאות הפרסום באתר.
    • הודעה למפרסם על תחילת הפרסום באתר תישלח באמצעות מייל שימסר במעמד הרישום לאתר.
    • על המפרסם לפתוח כרטיס עסק באינדקס העסקים באתר. ללא כרטיס עסק לא יוכל לפרסם בו.
    • מנהל האתר לא יתן מידע מקצועי או שירות לקוחות מכל סוג שהוא לפונים באמצעות הפרסום מהאתר, ואלה יהיו אך ורק באחריות העסק המפרסם בלבד.
    • סוגי הפרסומים שיאושרו לפרסום באתר הם מהסוגים הבאים: סדנאות, אירועים מיוחדים, פעילויות תיירותיות מקומיות, ירידים, הופעות, או פרסום כללי לעסק בתחום התיירות הממוקם במועצה האזורית חוף אשקלון
    • במידה ולא אושר הפרסום יוחזר כספו של העסק שבקש לפרסם במלואו.
    • האחריות לתוכן הפרסום, כל מידע ו/או תוכן תצלומים ו/או , גרפיקה (גם בנסיבות המפורטות בסעיף 7.5 לעיל) וכיו"ב תהיה על הספק בלבד ולא תהיינה לו כל טענות כלפי מפעילת האתר ו/או מנהל האתר.
   5. זכויות וזכויות יוצרים:
    • האתר מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים למפעילת האתר או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר.
    • מבצעי פעולה באתר אינם רשאים לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינם רשאים לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בגל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.
    • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
    • המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר מפעילת האתר כל מידע מכל מין וסוג שהוא בין אם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.
    • אין להעתיק, לשכפל להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר זה, אלא אם ניתנה כך הסכמה מראש ובכתב מטעם מפעילת האתר.
   6. פיצוי ושיפוי:

   משתמש העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל הוצא ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מל מין וסום שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו למפעילת האתר בשל התנהלותו.

   1. דין ושיפוט

   הדין החל על הזמנות משתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט השלום בעיר אשקלון או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בלבד.

   1. פרטי מפעילת האתר:
    • מפעילת האתר- החברה הכלכלית במועצה האזורית חוף אשקלון בע"מ ח.פ 511707986
    • משרדי מפעילת האתר ממוקמים במועצה האזורית חוף אשקלון והכתובת למשלוח דואר הינה: מועצה אזורית חוף אשקלון ד.נ חוף אשקלון ת.ד. 90000 מיקוד 78100. את מרכז שרות הלקוחות של מפעילת האתר ניתן להשיג בימים א-ה בשעות 10:00-17:00 בטלפון 08-6775538.
    • בנוסף, ניתן לכתוב למפעילת האתר באמצעות דואר אלקטרוני nathalie@hof-ashkelon.org.il.
   2. תנאים נוספים:
    • מפעילת האתר תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אותם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.