החברה הכלכלית
לפיתוח חוף אשקלון

החברה הכלכלית
לפיתוח חוף אשקלון
עסקים
תיירות
פרויקטים