החברה הכלכלית
לפיתוח חוף אשקלון

עידכונים
  • שמחים לבשר על השקת אתר החכ"ל בו תוכלו להינות בנגישות מלאה למגוון עסקים במועצה ולעדכונים שוטפים
החברה הכלכלית
לפיתוח חוף אשקלון
עסקים
תיירות
פרויקטים
עידכונים
  • שמחים לבשר על השקת אתר החכ"ל בו תוכלו להינות בנגישות מלאה למגוון עסקים במועצה ולעדכונים שוטפים